fbpx

小知識:應該用輔助轆嗎?

應該用輔助轆去學單車嗎?

應該用輔助轆
去學單車嗎?

『應不應該用輔助轆去學單車?』

『安裝輔助轆會快點學會踩兩轆單車嗎?』

以上呢類問題經常都有好多家長或新手問我地,

我地可以肯定回答:千萬千萬千萬唔好!!

(重要的事要講3次 )

不用附助轆
2018-2019 全港兒童單車大賽-第一回合  9歲組 亞軍🥈 楊樂希

點解不應該用輔助轆?

因為當單車裝上輔助轆後,
會改變單車的轉彎物理動態。

 四個轆
轉左彎-斜向右 / 轉右彎-斜向左

兩個轆
轉左彎-斜向左 / 轉右彎-斜向右

見到兩者分別嗎?

假如利用輔助轆開始學踩單車,
當轉到兩個轆時會容易錯解單車轉彎時的反饋,
導致身體習慣容易做出錯誤的行動。

點解不應該用輔助轆?

2018-2019 全港兒童單車大賽-第一回合  9歲組 亞軍🥈 楊樂希

因為當單車裝上輔助轆後,
會改變單車的轉彎物理動態。

 四個轆
轉左彎-斜向右 / 轉右彎-斜向左

兩個轆
轉左彎-斜向左 / 轉右彎-斜向右

見到兩者分別嗎?

假如利用輔助轆開始學踩單車,
當轉到兩個轆時會容易錯解單車轉彎時的反饋,
身體習慣會做出錯誤的行動。

哪不用輔助轆,學單車最好的方法是?

就係由平衡車 或 直接由兩個轆的單車學起。

哪不用輔助轆,
學單車最好的方法是?

就係由平衡車 或 直接由兩個轆的單車學起。

Balance bike

平衡單車
可先從平衡單車學會平衡,
再轉到兩轆單車學會踏板。

private cycling coach2 (1)

正常兩轆單車
可透過循序漸進的方法,
有效地直接學會兩轆單車。

想學單車?

可以選擇我地形動單車提供的《我要學識踩單車》課程。

課程專為初學者而設,再細分為大人同兒童班 (唔駛怕尷尬 )。

課程除咗可以學平衡之外,仲會學自己開車行直線同埋停車添。

有興趣報名,可以聯絡我們查詢。

想學單車?

可以選擇我地形動單車提供的
我要學識踩單車》課程。

課程專為初學者而設,
再細分為大人同兒童班 (唔駛怕尷尬 )。

課程除咗可以學平衡之外,
仲會學自己開車行直線同埋停車添。

有興趣報名,可以聯絡我們查詢。

Google 廣告