fbpx

小知識】體驗 丹麥哥本哈根

你有無諗過一個屬於單車的城市會係點樣!?
唔駛諗啦 丹麥嘅哥本哈根就係例子啦! 🤩

丹麥出名的原來唔係曲奇,係踩單車!

🚴‍♀ 最近,雖然大家都要留係屋企,所以就等Fasi 教練帶大家將個魂魄飛去丹麥的哥本哈根,體驗一個真正屬於單車的城市啦!

🔔 訂閱形動單車的 Youtube 頻道

想預備到外國單車旅行?

參加形動的《技術改進課程》課程,學習各種單車旅行的實用技術,

提升去單車旅行的安全性,
針對性改善各種踩單車的常見犯錯。
即使您識踩都一定有嘢學到!

有興趣報名,可以聯絡我們查詢。

Google 廣告