fbpx

技術改進課程

課程主要成效

1. 應用不同技術
2. 改善操控技巧
3. 可應付日常使用單車徑、大型單車活動 或 海外單車旅行
4. 有信心通過一些汽車流量較少的行車路

#學單車 #單車課程 #單車班 #單車訓練

識踩都有嘢學

課程內容以實用為主,提升日常踩單車或去單車旅行的安全性,針對性改善各種踩單車的常見犯錯。即使您識踩都一定有嘢學到!

建議上課堂數 – 8課

大人 / 小朋友 均可報名 (6-69歲)*

成人 / 兒童分開上課

*6歲或以下之學員可選擇《私人單車教練》服務 ; 69歲以上之學員視乎個別個案作考慮

小班教學

師生比例 1:6

《訓練人數比例限制》

上課地點遍佈港九新界

主要開課地點包括:香港 – 數碼港、九龍 – 西九龍、新界 – 沙田

上課地點一般於單車公園或沒有交通的場地;或 任何由客戶提供的地點 (*必須為合法容許進行單車活動)

課程內容

課程教授學員各種日常踩單車的實用技巧,內容以「英國單車會第一級單車訓練」 及 「英國Bikeability訓練」為設計藍本,目標是提升學員的操控技巧,助學員可以更安全和輕鬆地享受騎單車的樂趣,安心去做下運動、參加大型單車活動或者去下單車旅行。

 • 上單車 (原地/流動式)
 • 落單車 (原地/流動式)
 • 剎車
 • 腳踏運用
 • 波段運用
 • 轉彎 (直角/S型/掉頭/8字)
 • 上斜
 • 落斜
 • 在單車上移動身體
 • 站立準備動作
 • 慢速踏單車
 • 定車
 • 調整控制位置 (例如:單手、搖車)
 • 平衡及協調
 • 起頭 (選項)
 • 起尾 (選項)

・領騎
・跟隨
・在其他人旁邊踏單車
・被其他人圍繞下踏單車
・轉換位置
・踏單車時與他人接觸

教練 / 導師可根據學員實際進度調整課程內容

參加《技術改進課程》的理由

你係咪 – 想踩單車做多啲運動 定係 想參加單車活動 (例如:單車節 或 單車百萬行) 又定係 想踩單車去旅行

不過又有啲驚同擔心⋯⋯甚至係試過炒車呢?

如果係以上情況,參加《技術改進課程》就非常適合啦!

《技術改進課程》讓學員學習各種技術,提升個人操控單車的技巧,幫你做到隨心所欲控制單車,既可保障自己及又可保障其他人的安全,從而更安全地享受單車帶來的樂趣。

學單車 賺里數

形動單車現已成為「亞洲萬里通」(亞洲領先的旅遊及消閒獎勵計劃) 生活及健康合作夥伴,參加指定形動的服務即可賺取里數。

學單車 賺里數

形動單車現已成為「亞洲萬里通」(亞洲領的旅遊及消閒獎勵計劃) 生活及健康合作夥伴,

參加指定形動的服務即可賺取里數。

您可以踩得更好!

原來單車意外可以避免的,根據香港警務處公佈的資料,顯示近年大多數的單車意外都是騎單車者技術或疏忽所引起。

所以只要學習適當的技術就可以玩得安全又開心啦!

~請即行動 馬上報名~

更多資訊

查詢及報名

請電郵至 [email protected] 與我們聯絡有關收費的資料。

Google 廣告